Správa nemovitostí online

Vaše nemovitost pod kontrolou, modulová aplikace Revisio

Kontaktujte nás
 • Chcete spravovat své nemovitosti efektivně a v reálném čase?
 • Chcete mít přístup k důležitým dokumentům odkudkoliv?
 • Chcete být pravidelně informováni o nové legislativě?
 • Chcete mít kontrolu nad svými dodavateli a nájemci?
 • Používejte software profesionálů. Webová aplikace Revisio.

Revisio je moderní webová aplikace, určená pro správu nemovitostí a souvisejících dokumentů online

Cloudové úložiště

Vaše data jsou v bezpečí. Používáme vysoce zabezpečené cloudové úložiště dat, které pravidelně zálohujeme do geograficky oddělené lokality.

Modulová aplikace

Svým modulovým řešením je vhodná pro uživatele, kteří chtějí spravovat své objekty a dokumenty bez nutnosti investic do softwarových licencí, serverů a zajištění jejich provozu.

Přístup online

Přístup do aplikace je zajištěn prakticky odkudkoliv, a to prostřednictvím PC, tabletu anebo mobilního telefonu, spolu s unikátním systémem přístupových práv.

Kompletní legislativa

Aplikace obsahuje související legislativu, včetně její pravidelné aktualizace a informování uživatelů o legislativních změnách formou newsletteru.

Bezpečnost a ochrana dat

Bezpečnost a ochrana dat

Vaše data jsou s námi v bezpečí.

Všechna uložená data jsou zabezpečena v datovém úložišti splňující parametry
Zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014Sb.

Jsme držiteli certifikace ISO/IEC 27001:2013 (Systém managementu bezpečnosti dat)

Zásady ochrany osobních údajů

K osobním údajům se chováme zodpovědně, Vaše osobní údaje nikdy nesdílíme a neposkytujeme třetím stranám.
Bezpečnost osobních dat je u nás vždy prioritou.

 • Naše aplikace samovolně nesleduje a neukládá Vaše osobní údaje.
 • Aplikace eviduje pouze osobní údaje zadané uživatelem (jméno, příjmení, telefon a email), nutné pro správnou fukčnost aplikace.
 • Přenos osobních údajů je vždy šifrovaný (https). Vaše hesla neznáme, držíme pouze jejich otisk.
 • Vaše dotazy a žádosti směřujte na email support@revisio.eu

Benefity aplikace Revisio

Úspory provozních nákladů

 • Centralizace nákupu služeb
 • Snadná změna dodavatele
 • Informace spravuje vlastník nemovitosti
 • Předcházení sankcím a krizovým událostem
 • Úspora personálních nákladů

Přehledné a intuitivní prostředí

 • Jednoduché a rychlé vyhledávání a export dat
 • Data a dokumenty jsou kdykoliv k dispozici
 • Práce s dokumenty v el. podobě, úspora času a nákladů
 • Selektovaný přístup k datům dle pracovního zařazení

Aktualizovaná legislativa

 • Ochrana vlastníka anebo statut. orgánů před postihem
 • Úspora financí na pokutách, prevence krizových situací

Zastupitelnost uživatelů

 • Zastupitelnost uživatelů při dovolených nebo nemocech
 • Ochrana know–how společnosti
 • S odcházejícím zaměstnancem neodejdou jeho znalosti

Vyberte si moduly aplikace Revisio

Díky modulárnímu uspořádání aplikace Revisio si složíte funkce přesně na míru Vaší společnosti.
Platíte vždy pouze ty funkce, které využijete!

Technologie

Evidence technologií, jejich revizí, prohlídek a kontrol a termínů jejich platností. Elektronická archivace souvisejících dokumentů. Obsahuje implementovanou legislativu, aktualizovanou na měsíční bázi. Automatické upozornění na blížící se termíny formou info e mailu odpovědným osobám. Generování reportů a plánů činností. Možnost identifikace technologie pomocí QR kódu. Načtení stavu činností a záruk, včetně dodavatele technologie pomocí mobilní aplikace.

Pasportizace

Elektronická pasportizace budov. Evidence fotodokumentace, výkresové dokumentace, zobrazení 3D/BIM modelů objektů. Detailní pasportizace objektu, včetně predikce nákladů ve víceletém plánu. Evidence záruk, reklamací a pojistných událostí. Evidence stavebních prvků, včetně evidence činností, termínů, dokumentů, smluv, faktur, protokolů, závad apod. Upozornění na termíny jejich platnosti. Online propojení na mapy a katastr nemovitostí.

Energetika

Evidence měřidel a spotřeb médií. Možnost označení měřidla QR kódem. Automatizace odečtu měřidla pomocí mobilní aplikace. Online měření spotřeb médií, včetně možnosti jejich zobrazení nájemcům. Kalkulace a srovnání energetické náročnosti budov, rychlé exporty dat, grafické výstupy. Evidence smluv dodavatelů médií, dokumentace posuzování energetické náročnosti budov, PENB a dokumentace pro získání dotace atd.

Dokumenty

Evidence budov v majetku společností, měst a obcí, včetně evidence související dokumentace, zejména provozní, výkresové, stavební, technologické, pojišťovací, dotační, energetické apod. Rychlé vyhledávání a exporty dat.

PO & BOZP

Evidence začlenění objektu, složení požární hlídky, evidence odpovědné osoby PO a BOZP. Evidence dokumentace PO & BOZP, dokumentace hodnocení rizik HACCP. Rychlé vyhledávání a exporty dat.

Smlouvy

Evidence dodavatelů a nájemců, kontaktních osob, souvisejících dokumentů, zejména smluv, jejich dodatků a příloh. Evidence bankovních garancí, dodatků a příloh smluv, milníků, ostatní smluvní dokumentace apod. Evidence termínů jejich platností, recenze dodavatelů. Rychlé vyhledávání a exporty dat.

HelpDesk

Evidence požadavků zadavatelů a stavů jejich řešení. Prostředí schvalování cenových nabídek. Specifikace rolí uživatelů v rámci workflow jednotlivých společností/objektů. Možnost evidence požadavků ke stavebním anebo technologickým částem objektu. Zadání a sledování stavu řešení požadavků prostřednictvím mobilní aplikace.

Infoportál

Online komunikace pronajímatele, případně Property managera se zaměstnanci/nájemci. Umožňuje zejména, zveřejnění interních sdělení, povinné dokumentace, formulářů, prostředí pro online management žádostí, online hlášení obratů, dotazníky, HelpDesk, energetický management nájemce, včetně online sledování spotřeb médií apod. Poskytuje pronajímateli analytické podklady pro jednání s nájemci. Management žádostí a hlášení obratů prostřednictvím mobilní aplikace.

Vozový park

Evidence vozidel a ostatních dopravních prostředků. Evidence plánovaných a provedených činností na vozidlech a dokumentů vztahujících se k provozu vozidel. Evidence tankovacích karet. Evidence řidičů a souvisejících dokumentů. Online elektronická kniha jízd.

Facility

Evidence karet preventivní údržby technologie anebo objektu, včetně sledování historie stavu provedení povinných prací. Evidence závad a komentářů. Možnost založení požadavku v rámci Helpdesku. Možnost evidence provedené údržby a zjištěných závad ke konkrétní technologii. Rychlé vyhledávání a export dat. Automatické generování plánů preventivní údržby.

Personalistika

Evidence osob, včetně evidence jejich povinných lékařských prohlídek a školení. Evidence vydaných a vrácených osobních ochranných pracovních prostředků. Evidence ostatního vybavení osob, včetně přístupových práv do softwarů zaměstnavatele. Rychlé vyhledávání a export dat. Automatické generování plánů školení a zdravotních prohlídek.

Mobilní aplikace

Umožňuje identifikaci technologie anebo měřidla pomocí QR kódu. Umožňuje zobrazení aktuálního stavu záruk, revizí, kontrol a ostatních plánovaných činností na technologii, případně stavu měřidla, včetně evidence spotřeb. Obsahuje notifikační centrum, volitelně upozorňující uživatele na stav expirací činností, záruk, dokumentů a smluv, informace o změnových stavech řešení požadavků v rámci Helpdesku apod. Umožňuje online evidenci a management požadavků v rámci Helpdesku.

Školení, Podpora, Helpdesk

Naše podpora obsahuje pravidelnou softwarovou a legislativní aktualizaci, Helpdesk a online klientskou podporu.
Prvotní i průběžné školení uživatelů.

Školení uživatelů

Školení uživatelů

Školíme uživatele Revisia
přímo u Vás

Podpora a Helpdesk

Podpora a Helpdesk

Samozřejmostí je klientská podpora a Helpdesk online

Jsme flexibilní

Jsme flexibilní

Nasloucháme našim klientům a flexibilně reagujeme na Vaše požadavky

Cenové podmínky aplikace
pro správu nemovitostí Revisio

 • Nekupujete software, ale službu, žádné instalační poplatky
 • Paušální platba na měsíční bázi
 • Softwarová a legislativní aktualizace v ceně
 • Online podpora a Helpdesk v ceně
 • Neomezený datový prostor s vysokým zabezpečením
 • Neomezujeme Vás v počtu uživatelů, evidovaných společností a objektů

Naši partneři

SkyCom online s.r.o.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 249 367.

Tolstého 51/12
101 00 Praha 10, Vršovice
Česká republika

+420 724 945 570

+420 602 193 361 (EN)

info@skycom.cz

Vyzkoušejte zdarma Revisio